با استفاده از نرم افزار آسانسور شما میتوانید تمام قراردادهای نصب فروش سرویس نگهداری آسانسور و پله برقی بالابر را ثبت نموده و در بخش های گزارشات آسانسور گزارشات متنوعی را از سیستم بگیرد .

- تعریف سال مالی نامحدود و بصورت تفکیک

- تعریف مشخصات شرکت / فروشگاه بصورت نامحدود

- امضاء کنندگان اسناد مالی

- تعریف واحد شمارش کالا و گروه کالا

- امکان تعریف حسابهای بانکی نامحدود

- معرفی مشتریان ، پرسنل ، ویزیتور ، تنخواه گردان ، پیمانکار ، ... نامحدود

- امکان تفکیک نوع مشتریان

- امکان ثبت تصویر و نمونه امضاء مشتریان

- مدیریت لیست حساب اشخاص (لیست سیاه)

- تعریف انبار بصورت نامحدود

- امکان تعریف کالا بصورت نامحدود

- امکان گروه بندی ، واحد شمارش و مشخصات فنی نامحدود

- امکان انبار تصویری کالا و ذخیره تصویر هر کالا نامحدود

- امکان طراحی و چاپ بارکد کالا به شکلهای مختلف

- امکان ثبت چهارده نوع گروه قیمت فروش برای هر کالا

- امکان تعریف بارکد کالا و کد ملی برای هر کالا

- امکان تعیین کدینگ حسابداری برای هر کالا

- امکان تعیین نقطه سفارش و حداقل برای کالا

- امکان تعیین کنترل کیفیت کالا

- تنظیمات تعریف کالا

- انبار ضایعات کالاها

- امکان استفاده از بارکد خوان جهت صدور فاکتورها

- امکان تعریف انواع ها هزینه و درآمدها در فاکتور

نرم افزار آسانسور

- کدینگ پروژه ها

- تعیین و تعریف انواع پیش پرداخت به صورت پیش فرض

- ثبت موجودی ابتدای دوره پروژه های فروش

- امکان ثبت و گزارش پروژه های فروش و نصب

- مدیریت فروش و نصب آسانسور

- گزارش آماری وضعیت مالی پروژه های فروش ، نصب و نگهداری

- گزارش از فاکتور های تائید شده

- امکان ثبت و گزارش پروژه های سرویس و نگهداری

- مدیریت سرویس و نگهداری

- امکان ثبت و گزارش خرابی ها

- امکان ثبت و گزارش لیست قرارداد پیمانکاران

- گزارش از کارکرد و صورتحساب پیمانکاران

- لیست تائیدیه های قراردادها

- وارد نمودن مشخصات کاملا ریز آسانسور (نوع موتور ، تابلو فرمان ، کابین ، طبقات ، شاسی و ... )

- امکان ثبت و گزارش فاکتور خرید و مشخص نمودن بابت کدام پروژه بوده

- ایجاد پارت لیست آسانسور (اجزاء تشکیل دهنده هر پروژه بر اساس توقف)

- بازرسی و استاندارد آسانسور

- سود لحظه ای و قطعه ای هر پروژه

- امکان ثبت و گزارش فاکتور برگشت از خرید

- امکان ثبت و گزارش فاکتور فروش

- امکان ثبت و گزارش فاکتور برگشت از فروش

- امکان ثبت و گزارش فاکتور امانی

- امکان ثبت و گزارش فاکتور برگشت از امانی

- امکان ثبت و گزارش پیش فاکتور

- امکان ثبت و گزارش سفارش کالا

- امکان ثبت و گزارش حواله و رسید کالا

- امکان کپی نمودن اطلاعات یک سند در سند دیگری

- امکان ثبت انواع تسویه در فاکتورها

- امکان ثبت سند انبارگردانی

- تعیین درصد تخفیف برای هر ردیف و کل فاکتورها

- امکان محاسبه و ثبت مالیات بر ارزش افزوده

- امکان تعریف صندوقها ، بانکها ، هزینه ها و درآمدها

- امکان تعریف حسابهای بانکی شرکت

- امکان ثبت کلیه عملیات چک

- امکان نمایش کلیه چکها

- امکان ثبت و گزارش چکهای دریافتی

- امکان ثبت و گزارش چکهای پرداختی

- امکان ثبت گروهی چکهای دریافتی

- امکان ثبت گروهی چکهای پرداختی

- اعلام وصول کلیه چکها

- امکان عودت از حالت وصول

- امکان عودت از حالت برگشتی

- امکان عودت از حالت به حساب خواباندن

- امکان ثبت انواع عملیات بانک و صندوق

- امکان ثبت حواله اشخاص به بانک و بلعکس

- امکان ثبت برداشت ها

- امکان ثبت انواع دریافت و پرداخت

- امکان ثبت سرمایه گذاری ها

- امکان ثبت درآمد ، هزینه های بانکی و صندوق

- تنظیمات ایجاد کد اتوماتیک حسابها

- تنظیمات کدینگ سیستم حسابداری

- تنظیمات صدور اتوماتیک اسناد حسابداری

- امکان تعریف شرحهای تکراری اسناد حسابداری

- مدیریت حسابها و سرفصلهای حسابداری

- لیست تفصیلی ها

- تعیین حسابهای ویژه حسابداری

- ثبت سند جدید حسابداری دوبل

- ثبت قطعی اسناد موقت

- برگشت از ثبت قطعی اسناد موقت

- ثبت سند افتتاحیه و اختتامیه

- محفاظت اسناد جهت جلوگیری از تغییر

- لغو محافظت اسند جهت تغییر

- مرتب سازی آرتیکل اسناد حسابداری

- حذف گروهی اسناد حسابداری

- تغییر دستی شماره اسناد حسابداری

- جا به جایی دو سند حسابداری با یکدیگر

- تلفیق دو سند حسابداری و حذف یکی از آنها

- معکوس نمودن مبالغ بدهکار و بستانکار سند حسابداری

- مرتب سازی آرتیکل های اسناد حسابداری بر اساس بدهکار و بستانکار  و ...

Go to top