با استفاده از نرم افزار ترخيص كاري شما میتوانید تمام قراردادهای ترخيص را از ابتدای سفارش تا انتهای کار تحویل در انبار مقصد ثبت نموده و در بخش های گزارشات ترخیص گزارشات متنوعی را از سیستم بگیرد .

امکانات ماژول نرم افزار ترخیص کاری

- بانک جامع و دسته بندی شده از محصولات و کدها

- مدیریت کلیه عملیات بازرگانی خارجی از مرحله

- مذاکرات تا مرحله ورود به انبار

- مدیریت کلیه بخشهای قرارداد از قبیل :
پروفرما ، ثبت سفارش ، حمل کالا ، بیمه ، گمرک ، ضمانت نامه ها و پیوست ها ، بازرسی و مجوزها

- ورود و ثبت اطلاعات اقلام از قبیل :
شماره ثبت سفارش ، کد کالا ، نام کالا ، کشور سازنده ، وزن ناخالص ، وزن خالص ، نوع بسته بندی ، تعداد ، شماره قبض انبار ، رویه ، ماخذ حقوق ورودی ، ارزش قلم کالا ، کرایه حمل و ...

- ورود و ثبت اطلاعات سند از قبیل :
شماره پرونده ، تاریخ ثبت ، نام گمرکات ، نام صاحب کالا ، نام اظهار کننده ، کوتاژ ، تاریخ کوتاژ ، تاریخ کوتاژ ، عطف ، مانیفست ، کشور مبدا و مقصد ، شرایط تحویل ، نام بانک و ...

- ورود و ثبت اطلاعات حمل و نقل از قبیل :
نام ملیت وسیله در ورود ، نام و ملیت وسیله حمل در عبور از مرز ، نحوه حمل در مرز ، نحوه حمل داخلی

- ورود و ثبت اطلاعات بازرسان گمرک از قبیل :
کارشناسان احراز ، ارزیاب سرویس ، کارشناس سرویس ، رئیس سرویس ، ارزیاب درب خروج ، بارشمار خروج ، رئیس درب خروج ، کارشناس بازبینی ، شماره بازبینی ، شماره پروفرم و تائیدیه پروفرم

- ورود و ثبت اطلاعات تاریخ از قبیل :
تاریخ دریافت پکینگ ، تاریخ تنظیم پروفرم ، تاریخ تائید پروفرم ، تاریخ ارسال پروفرم ، تاریخ ثبت سفارش ، تاریخ دریافت قبض انبار ، تاریخ اظهار ، تاریخ پروانه ، تاریخ بارگیری ، تاریخ دریافت ترخیصیه

بایگانی مصور پرونده های ترخیص از قبیل :
وکالت نامه ها ، قبض انبار ، بارنامه ، ترخیصیه ، برگ سبز ، فیش وزارت راه ، بیمه نامه ، نامه تامین بانک ، گواهی VOC ، فاکتور ، پروفرم ، پکینگ لیست ، روی اظهار نامه و پشت اظهارنامه ، قراردادهای امضاء شده ، گواهی COI ، Test Report- امکان ثبت و گزارش فاکتور برگشت از خرید

 - تعریف سال مالی نامحدود و بصورت تفکیک

- تعریف مشخصات شرکت / فروشگاه بصورت نامحدود

- امضاء کنندگان اسناد مالی

- تعریف واحد شمارش کالا و گروه کالا

- امکان تعریف حسابهای بانکی نامحدود

- معرفی مشتریان ، پرسنل ، ویزیتور ، تنخواه گردان ، پیمانکار ، ... نامحدود

- امکان تفکیک نوع مشتریان

- امکان ثبت تصویر و نمونه امضاء مشتریان

- مدیریت لیست حساب اشخاص (لیست سیاه)

- تعریف انبار بصورت نامحدود

- امکان تعریف کالا بصورت نامحدود

- امکان گروه بندی ، واحد شمارش و مشخصات فنی نامحدود

- امکان انبار تصویری کالا و ذخیره تصویر هر کالا نامحدود

- امکان طراحی و چاپ بارکد کالا به شکلهای مختلف

- امکان ثبت چهارده نوع گروه قیمت فروش برای هر کالا

- امکان تعریف بارکد کالا و کد ملی برای هر کالا

- امکان تعیین کدینگ حسابداری برای هر کالا

- امکان تعیین نقطه سفارش و حداقل برای کالا

- امکان تعیین کنترل کیفیت کالا

- تنظیمات تعریف کالا

- انبار ضایعات کالاها

- امکان استفاده از بارکد خوان جهت صدور فاکتورها

- امکان تعریف انواع ها هزینه و درآمدها در فاکتور

- امکان ثبت و گزارش فاکتور فروش

- امکان ثبت و گزارش فاکتور برگشت از فروش

- امکان ثبت و گزارش فاکتور امانی

- امکان ثبت و گزارش فاکتور برگشت از امانی

- امکان ثبت و گزارش پیش فاکتور

- امکان ثبت و گزارش سفارش کالا

- امکان ثبت و گزارش حواله و رسید کالا

- امکان کپی نمودن اطلاعات یک سند در سند دیگری

- امکان ثبت انواع تسویه در فاکتورها

- امکان ثبت سند انبارگردانی

- تعیین درصد تخفیف برای هر ردیف و کل فاکتورها

- امکان محاسبه و ثبت مالیات بر ارزش افزوده

- امکان تعریف صندوقها ، بانکها ، هزینه ها و درآمدها

- امکان تعریف حسابهای بانکی شرکت

- امکان ثبت کلیه عملیات چک

- امکان نمایش کلیه چکها

- امکان ثبت و گزارش چکهای دریافتی

- امکان ثبت و گزارش چکهای پرداختی

- امکان ثبت گروهی چکهای دریافتی

- امکان ثبت گروهی چکهای پرداختی

- اعلام وصول کلیه چکها

- امکان عودت از حالت وصول

- امکان عودت از حالت برگشتی

- امکان عودت از حالت به حساب خواباندن

- امکان ثبت انواع عملیات بانک و صندوق

- امکان ثبت حواله اشخاص به بانک و بلعکس

- امکان ثبت برداشت ها

- امکان ثبت انواع دریافت و پرداخت

- امکان ثبت سرمایه گذاری ها

- امکان ثبت درآمد ، هزینه های بانکی و صندوق

- تنظیمات ایجاد کد اتوماتیک حسابها

- تنظیمات کدینگ سیستم حسابداری

- تنظیمات صدور اتوماتیک اسناد حسابداری

- امکان تعریف شرحهای تکراری اسناد حسابداری

- مدیریت حسابها و سرفصلهای حسابداری

- لیست تفصیلی ها

- تعیین حسابهای ویژه حسابداری

- ثبت سند جدید حسابداری دوبل

- ثبت قطعی اسناد موقت

- برگشت از ثبت قطعی اسناد موقت

- ثبت سند افتتاحیه و اختتامیه

- محفاظت اسناد جهت جلوگیری از تغییر

- لغو محافظت اسند جهت تغییر

- مرتب سازی آرتیکل اسناد حسابداری

- حذف گروهی اسناد حسابداری

- تغییر دستی شماره اسناد حسابداری

- جا به جایی دو سند حسابداری با یکدیگر

- تلفیق دو سند حسابداری و حذف یکی از آنها

- معکوس نمودن مبالغ بدهکار و بستانکار سند حسابداری

- مرتب سازی آرتیکل های اسناد حسابداری بر اساس بدهکار و بستانکار و ...

Go to top